Wij kunnen bogen op specifieke competenties en bieden u dan ook een multidisciplinaire, objectieve en onafhankelijke assistentie aan, evenals een professionele strengheid in een geest van constructieve samenwerking die de vorm van een regelmatige begeleiding of gerichte en gespecialiseerde diensten kan aannemen.

Uw boekhouder zal de dagelijkse of periodieke fiscale opvolging van uw onderneming verzekeren en zal instaan voor het opstellen, controleren en verzenden, indien gepast langs elektronische weg, van uw periodieke en jaarlijkse aangiftes evenals de nuttige fiscale formulieren en bijlagen; hij zal de voorafbetalingen berekenen en de aanslagen na inkohiering nazien … Naast deze bijstand in het vervullen van de fiscale verplichtingen, zult u zijn kennis en expertise op prijs stellen, evenals zijn gespecialiseerde en up-to-date vorming – en daar kunt u uw voordeel mee doen in het kader van gerichte acties in de vorm van bijstand of overleg aangaande fiscale aangelegenheden, zoals: aanvragen tot voorafgaande beslissingen, vragen in verband met de Belgische en de Europese btw, bedrijfsreorganisaties, eigendomssplitsing en vervennootschappelijking, vermogens- en successieplanning, internationale fiscaliteit, functionele analyse van de verrekenprijzenproblematiek, fiscaliteit voor holdings, management fees, de notionele interest; de diverse uitwisselingstransacties en de financiële relaties tussen een vennootschap en haar bedrijfsleider: bezoldiging, leningen, overdracht van geld of activa, huur van een onroerend goed, terbeschikkingstelling van een wagen, deelname van de bedrijfsleider in het kapitaal van de onderneming, vertrekvergoedingen, … 


Fiscaliteit is synoniem zowel met wettelijke verplichtingen als met bron van opportuniteiten, vruchtbare aarde vol stimuli in sterk variërende vormen, maar leesbaarheid en uitvoerbaarheid zijn niet altijd de grootste kwaliteiten ervan. In de dagelijkse uitoefening houdt fiscaliteit geen rekening met amateurisme, ambiguďteit en vaagheid. Men mag dan ook zeker niet haar grote principes miskennen, waaronder de vrije keuze van de minst belaste weg en het recht op rechtszekerheid.


Onze diensten


Kort gezegd kunnen die samengevat worden in 3 kernwoorden ; "ervaring, vertrouwen en resultaat", en dit in de juiste maat !  • BOEKHOUDING
  • FISCALITEIT
  • ADVIES
  • OPRICHTING VENNOOTSCHAPPEN
  • BEGELEIDING

Copyright 2011 Belleville b.v.b.a. All Rights Reserved.
Welkom op onze site

Meer dan welke andere materie ook, zeult het begrip „fiscaliteit? een wrede reputatie mee: fiscaliteit is complex en voortdurend in beweging, zowel op lokaal als op internationaal niveau.

  Fiscaal kantoor CBA-BDR
            
            

Fiscaal kantoor CBA-BDR bvba
Citadellaan 14
9000 Gent
Tel.    09/220.72.82
Fax    09/220.76.82
Mail    bart.deroeck@cbabvba.be

FISCALITEIT      EXPERTISE      STUDENTEN    ACTUALITEIT         LINKS             CONTACT