• Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-rijksinwoners, btw en registratierechten, douane en accijnzen, lokale en regionale belastingen, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Ė dwarsanalyse en globale analyse van de problematieken Ė begrip en gebruik van internationale fiscale conventies
 • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
 • Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting, en fiscale bijlagen volgens de boekhoudkundige elementen Ė opmaak van periodieke aangiftes en berekening van de te betalen btw-voorschotten
 • Opmaak van de jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers Ė bestudering van alle op de btw betrekking hebbende vra(a)g(stukk)en
 • Opmaak van opgaven 325.10, 325.20 en 325.50 en fiches 281.10, 281.20 en 281.50 e.a.
 • Opmaak van aangiften in de roerende voorheffing, verschuldigd op interesten, dividenden en royalty's
 • Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichtingen, bezwaar of rechtsvordering, zowel op regionaal, federaal als lokaal vlak Ė nazicht van de aanslagen - opvolging van betwistingen
 • Raadpleging van de dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteit
 • Voorstellen voor fiscale optimalisering: "salary split", alternatieve bezoldigingsvormen, aandelenopties, fiscale situatie van kaderleden en bedrijfsleiders van kmo's, fiscaliteit 31 voor buitenlandse kaderleden die in BelgiŽ een opdracht uitvoeren respectievelijk van Belgische kaderleden-expatriates, optimalisering van de financiŽle verhoudingen tussen bedrijfsleiders en hun vennootschap
 • Analyse en beheersing van "fiscale risico's": het voorbereiden van aanvragen tot voorafgaande beslissingen en het voeren van onderhandelingen met de DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen); operationele fiscale audit met betrekking tot de onderneming
 • StrategieŽn inzake winstverdeling
 • Vermogens- en successieplanning: uitvoering van specialistische vermogensaudits - verkoop van ondernemingen
 • Structurering van groepen van ondernemingen Ė fusies en overnames ("M&A"), splitsingen, optimalisering van de fiscale druk, fiscaal vrijgestelde herstructureringsoperaties
 • Onroerende fiscaliteit (opsplitsing van eigendom enz.) en roerende fiscaliteit
 • Persoonlijke of vermogensgerelateerde fiscaliteit van de bedrijfsleider
 • Fiscaliteit voor verenigingen en stichtingen
 • Grensoverschrijdende en internationale fiscaliteit: vestiging van dochtervennootschappen en bijhuizen van Belgische vennootschappen in het buitenland; oprichting van dochtervennootschappen en bijhuizen van buitenlandse vennootschappen in BelgiŽ; de Europese vennootschap, problematiek van de belastingparadijzen 
 • Fiscale instrumenten ten dienste van onderzoek en innovatie


  Fiscaal kantoor CBA-BDR
            
            
Onze diensten


Kort gezegd kunnen die samengevat worden in 3 kernwoorden ; "ervaring, vertrouwen en resultaat", en dit in de juiste maat ! • BOEKHOUDING
 • FISCALITEIT
 • ADVIES
 • OPRICHTING VENNOOTSCHAPPEN
 • BEGELEIDING

Copyright 2011 Belleville b.v.b.a. All Rights Reserved.

Fiscaal kantoor CBA-BDR bvba
Citadellaan 14
9000 Gent
Tel.    09/220.72.82
Fax    09/220.76.82
Mail    bart.deroeck@cbabvba.be

FISCALITEIT      EXPERTISE      STUDENTEN    ACTUALITEIT         LINKS             CONTACT